Promena termina treninga za stariju grupu


 

Na predlog većine starijih članova Aikido Dojo Edo, rukovodstvo Aikido Asocije Fujiyama je obezbedilo produženje trajanja treninga za 50%.

Sva tri redovna termina za starije će od 05.12.2019.g. počinjati 30 minuta ranije i završavati se u isto vreme kao i do sada, što znači da će treninzi trajati jedan sat i trideset minuta. (Pola sata duže nego sada)

Termini za mlađu grupu se za sada neće menjati.

Novi termini treninga će u velikoj meri uticati na kvalitet treninga, a samim tim i na napredak naših članova.

Pogledajte stranicu sa terminima treninga.

Share This