“Aiki nije zahvat borbe, ili poraz neprijatelja. To je put pomirenja sveta i stvaranja jedne porodice od čovečanstva
Nema neprijatelja u Aikidou. Grešite ako mislite da budo (duhovno usmerena ratnička veština) znači imati protivnike i neprijatelje, biti jak i poraziti ih. U pravom budou nema ni protivnika ni neprijatelja. Pravi budo znači biti sjedinjen sa univerzumom, to jest biti sjedinjen sa središtem univerzuma. Tajna aikidoa leži u usklađivanju nas samih sa kretanjem univerzuma i u stvaranju akorda sa njim. Onaj ko je otkrio tajnu aikidoa otkrio je univerzum u sebi i može reći: “Ja sam univerzum”.

Morihei Ueshiba Osnivac Aikidoa

Share This