Mesečna članarina se plaća do desetog u mesecu za tekući mesec.

Raspitajte se kod instruktora u vezi porodičnih popusta.

Godišnja taksa se za nove članove plaća nakon prvih 5 treninga. Stari članovi ovu taksu plaćaju u januaru za tekuću godinu.

Cenovnik treninga

Termin

500 RSD

Termina

2800 RSD

Termina

3800 RSD
(Ceo mesec)

Meseca

9400 RSD

Meseci

17500 RSD

Meseci

33600 RSD

Iznos godišnje takse je 2000 rsd.

Share This