Odbrana od noža


Aikido ima veliki broj tehnika koje predstavljaju odbranu od najrazličitijih napada nožem. Ovaj segment aikidoa se zove TANTO DORI. Ako bi trebalo jednostavno da objasnim kako se odbraniti od napada nožem počeo bih od nekih ključnih momenata u izvođenju tehnike. Prvi momenat koji je od najveće važnosti je zapravo momenat pre prvog kontakta aikidoke i napadača (UKE-a). Tu aikidoka koji se brani (TORI) mora da izuzetno brzo percipira o kojoj vrsti napada se radi i odluči u deliću sekunde kako će reagovati. Treningom se proces odlučivanja svodi na instinktivnu reakciju koja se odigrava u deliću sekunde.

Tori može da se skloni sa linije napada i u odgovarajućem trenutku preuzme kontrolu nad ukeom, a zatim odradi neku od tehnika kontrole, ili bacanja.
Alternativa tome je da presretne napad, ili kako se u žargonu kaže “da uđe u putanju linije napada”. To mora da se desi pre nego što zamah nožem, ili drugim predmetom uzme maha. Za takav ulaz je potrebno puno vežbe, veliko samopouzdanje i odlučnost. U toj varijanti ne sme da bude oklevanja. U ovom momentu je izrazito važna pravovremenost kao i u svim aikido tehnikama koje se rade u dinamici.

Nakon izbegavanja, ili “ulaska”, tori izvodi tehniku. Ta tehnika može biti tehnika poluge odnosno kontrole (katame vaza), ili tehnika bacanja (nage vaza).

U obrazovnom sistemu Aikidoa kome naša škola pripada podučavamo veliki broj školskih tehnika samoodbrane od napada nožem, ali isto tako podučavamo i borbene tehnike koje su dosta brže, kraće i efikasnije.

U video materijalu koji je u nastavku, možete pogledati nekoliko borbenih tehnika. U prikazanim tehnikama se koristi ulaz koji mora da se izvede u tačno određenom trenutku jer ako se malo zakasni on neće moći da se izvde i tori će morati da se brzo skloni sa linije napada. Idealan trenutak za reagovanje je pre nego što uke ispravi ruku kojom napada (pre nego što ona dobije puni zamah). U tom trenutku tori mora da svojom rukom, a indirektno i celim telom “upije” energiju ruke i tela napadača kontaktom koji je sa unutrašnje strane ruke napadača u nivou lakta. Taj kontakt ne treba da bude udarac odnosno blok. To ne bi bilo u duhu aikidoa. Nakon ovog momenta se tori već nalazi u dosta dobroj poziciji i može da drugom rukom uhvati napadača za zglob ruke u kojoj drži oružje i tako još više osigura svoj položaj i stvori dobre uslove za izvođenje neke od aikido tehnika. To je u dole prikazanim tehnikama upravo onaj trenutak kad je napadač potrošio kompletnu kinetičku energiju prvog napada. Drugačije rečeno tori u tom trenutku mora da izvede svoju tehniku pre nego što se napadač konsoliduje za sledeći napad. Slika govori više od hiljadu reči, a film još više. Zato pogledajte…

Miki Avramović
Aikido učitelj

Share This