Mesečna članarina se plaća do desetog u mesecu za tekući mesec.

Raspitajte se kod instruktora u vezi porodičnih popusta.

Godišnja taksa se za nove članove plaća nakon prvih 5 treninga. Stari članovi ovu taksu plaćaju u januaru za tekuću godinu.

Opšta uplatnica

Svoje obaveze možete izmiriti uplatom na tekući račun opštom uplatnicom. Ovo je primer kako treba da popunite uplatnicu.

Share This