Mesečna članarina se plaća do desetog u mesecu za tekući mesec.

Raspitajte se kod instruktora u vezi porodičnih popusta.

Godišnja taksa se za nove članove se plaća nakon prvih 5 treninga. Stari članovi ovu taksu plaćaju u januaru za tekuću godinu.

Opšta uplatnica

Svoje obaveze možete izmiriti uplatom na tekući račun opštom uplatnicom. Ovo je primer kako treba da popunite uplatnicu.

Opšta uplatnica

Primer za svrhu uplate za mesečnu članarinu:
Mesečna članarina  za (ime i prezime aikidoke)
za mesec (naziv meseca) (godina)

Primer za svrhu uplate za godišnju taksu:
Godišnja članarina za (ime i prezime aikidoke)
za godinu (godina)

Share This